Szkolny konkurs o Marii Skłodowskiej – Curie

Opublikowane przez Natalia Wrzesińska w dniu

          

„Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, 
ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, 
w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. 
A czasem wszystko się pokieruje dobrze,
 wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa”

           U W A G A !!!

Z okazji kolejnej rocznicy urodzin

Marii Skłodowskiej –Curie zapraszam uczniów klasy  7  do udziału

w Szkolnym Konkursie  o Marii Skłodowskiej- Curie.

Konkurs będzie składał się z dwóch  odrębnych etapów:

 • test wiedzy na temat życia i osiągnięć M. Skłodowskiej – Curie,
 • konkurs plastyczny (portret M. Skłodowskiej- Curie)- wielkość portretu min. A4, technika dowolna.

Prace plastyczne należy dostarczyć do gabinetu nr 317 do Pani Jolanty Kulej do 3.11.2021r.

Test wiedzy odbędzie się 8.11.2021r.

o godzinie 14.30w gabinecie nr 317 (osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do P. Jolanty Kulej do 30.10.2021).

Serdecznie zapraszam

Nauczyciel chemii Jolanta Kulej

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE ORAZ KONKURS PLASTYCZNY ” MARIA SKŁODOWKA – CURIE- OCZAMI UCZNIÓW”.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel chemii Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp., Jolanta Kulej.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7  Szkoły Podstawowej nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu:

 • przybliżenie uczniom postaci Marii Skłodowskiej- Curie – jej życia i działalności naukowej,
 • kształtowanie umiejętności pracy ze źródłem pisanym,
 • zastosowanie poznanej wiedzy chemicznej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

Forma konkursu:

Konkurs odbywać się będzie w dwóch odrębnych częściach:

 1. pisemnej (test wyboru wyłoni 3 finalistów, możliwa jest dogrywka)
 2. plastycznej ( w tym etapie Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze prace)

Test pisemny:

 1. Test będzie miał formę testu wyboru.
 2. Będzie się składał z 30 pytań.
 3. Czas przeznaczony na napisanie testu to 45 minut.
 4. Nie będzie wykraczał poza sugerowaną literaturę.

Konkurs plastyczny:

 1. Uczniowie wykonują portret Marii Skłodowskiej – Curie  dowolną, wybraną  przez siebie  techniką.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4/A3.

Zagadnienia obejmują:

 1. Życiorys Marii Skłodowskiej- Curie.
 2. Nagrody Nobla.
 3. Rad i polon w układzie okresowym pierwiastków chemicznych.
 4. Zjawisko promieniotwórczości.
 5. Zastosowanie odkryć Marii Skłodowskiej – Curie w medycynie, przemyśle i innych dziedzinach nauk.

Sugerowana literatura:

 1. Wołczek O., Maria Skłodowska – Curie, Warszawa 1975
 2. Skłodowska – Szalay H., Ze wspomnień o Marii Skłodowskiej Curie, Nasza Księgarnia 1958 (pozycja dostępna w bibliotece szkolnej)
 3. Goldsmith B., Geniusz i obsesja. Wewnętrzny świat Marii Curie, Wydawnictwo Dolnosląskie ((pozycja dostępna w bibliotece szkolnej)
 4. strona internetowa muzeum Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie http://muzeum-msc.pl/
 5. układ okresowy pierwiastków
 6. podręcznik do chemii – rozdział o promieniotwórczości
 7. inne źródła internetowe o życiu i działalności  Noblistki

Ocena prac konkursowych:

Test pisemny przeprowadzi Komisja, powołana przez Organizatora  Konkursu według podanego klucza odpowiedzi.

Prace plastyczne będą oceniane przez Komisję, powołaną przez Organizatora  Konkursu.

Nagrody:

 1. Nagrodą są oceny dodatkowe z chemii – (ocena celująca- I miejsce, ocena bardzo dobra + – II i III miejsce) w przypadku zajęcia trzech pierwszych miejsc w etapie pisemnym konkursu( test)  oraz (+) za udział w części plastycznej i dodatkowe oceny z chemii (ocena celująca- I miejsce, ocena bardzo dobra + – II i III miejsce) w przypadku zajęcia trzech pierwszych miejsc
 2. Nagrody rzeczowe dla osób, które zajmą I miejsce zarówno w etapie pisemnym jak i plastycznym.

Harmonogram Konkursu:

 1. Zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w części pisemnej – do 31.10.2021 u p. Jolanty Kulej.
 1. Test pisemny – 8. 11.2021 ( poniedziałek) na 8 godzinie lekcyjnej.
 2. Prace plastyczne należy dostarczyć do 3.11.21 (środa) do p. Jolanty Kulej
 3. Ogłoszenie wyników obu części konkursu dnia   18.11.2021r

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!

Kategorie: Konkursy

pl_PLPolski