Kalendarz organizacji roku szkolnego

04.09.2023Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.09.2023Zebranie z rodzicami
18.10.2023Zebranie z rodzicami informacyjne
1.11.2023Wszystkich Świętych
2-3-11.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13.12.2023Zebranie z rodzicami informacyjne
23.12.2023-
01-01.2024
Zimowa przerwa świąteczna
19.01.2024Wystawienie ocen śródrocznych dla uczniów SP 7, klasyfikacja śródroczna
24.01.2024Zebranie z rodzicami
26.01.2024Zakończenie I półrocza dla SP
12.02.2024-
25-02.2024
Ferie zimowe
28.03.2024-
02.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2024-
03-05.2024
Długi weekend majowy
06.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.05.2024-
13.05.2024
Egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
30.05.2024Boże Ciało
31.05.2024Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03.06.2024Propozycje ocen rocznych
05.06.2024Zebranie z rodzicami
14.06.2024Wystawienie ocen rocznych
18.06.2024Rada Klasyfikacyjna
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
25.06.2024Zebranie Rady Pedagogicznej
Rada Podsumowująca

Anna Luftman
pl_PLPolski