Kalendarz organizacji roku szkolnego

01.09.2020Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
09.09.2020Zebranie z rodzicami
30.09.2020Rada Pedagogiczna – uchwalenie programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły / Planu Rozwoju Szkoły
14.10.2020Rada Pedagogiczna – ewaluacja wewnętrzna
21.10.2020Zebranie z rodzicami
09.12.2020Zebranie z rodzicami
23.12.2020 – 31.12.2020Zimowa przerwa świąteczna
15.01.2021Wystawienie ocen śródrocznych
20.01.2020Rada klasyfikacyjna
27.01.2021Zebranie z rodzicami
15.02.2021 – 28.02.2021Ferie zimowe
01.04.2021 – 06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna
04.05.2021 – 07.05.2021Dni wolne (egzaminy materalne)
28.05.2021Wystawienie przewidywanych ocen edukacyjnych i zachowania
21.06.2021Wystawienie ocen końcowych
23.06.2021Rada klasyfikacyjna
25.06.2021Koniec roku szkolnego 2020/2021

pl_PLPolski