Kalendarz organizacji roku szkolnego

01.09.2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07.09.2022Zebranie z rodzicami
14.09.2022Rada Pedagogiczna – uchwalenie programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły / Planu Rozwoju Szkoły
28.09.2022Rada Pedagogiczna – ewaluacja wewnętrzna
30.09.2022Ostateczny termin złożenia deklaracji wyboru języka obcego na egz. ósmoklasisty
14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
19.10.2022Zebranie z rodzicami
31.10.2022Dzień wolny od zajęć dydaktycznych przed 01.11.2022r.
01.11.2022Wszystkich Świętych
11.11.2022Święto Niepodległości
14.12.2022Zebranie z rodzicami
23.12.2022 – 31.12.2022Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023Święto Trzech Króli
16.01.2023Wystawienie ocen śródrocznych
18.01.2023Rada klasyfikacyjna
25.01.2023Zebranie z rodzicami
30.01.2023-
12.02.2023
Ferie zimowe
06.04.2023-
11.04.2023
Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2023-
03.05.2023
Długi weekend majowy
04.05.2023-
08.05.2023
Egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
23.05.2023-
25.05.2023
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
15.05.2023Propozycje ocen rocznych
17.05.2023Zebranie z rodzicami
08.06.2023Boże Ciało
09.06.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.06.2023Wystawienie ocen rocznych
21.06.2023Rada Klasyfikacyjna
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

pl_PLPolski