Osiągnięcia

ROK SZKOLNY LAUREACI FINALIŚCI
2017/2018 Hanna Cholewa – język angielski
Adam Kasak – chemia
Karolina Kopytko – język polski
Eryk Sikora – chemia
Filip Klimczak – język polski
Karolina Latoszewska – język polski
Denis Szoppe – język angielski
2016/2017 Wojciech Dominiak – chemia
Patryk Możejko – chemia
Konrad Zaleski – historia
2015/2016 Tomasz Cichy – chemia
Patrycja Kobak – język polski
Patryk Malewicz – historia
Maciej Paczka – historia
Weronika Białek – biologia
Weronika Białek – język polski
2014/2015 Natalia Krupska – biologia
Paulina Łapińska – chemia
Sara Staniaszek – język angielski
Julia Pakuła – język angielski
2013/2014 Julia Pakuła – język angielski
2012/2013 Daniel Kukawka – chemia
Daniel Kukawka – matematyka
Martyna Sukiennik – biologia
Barbara Niczyj – biologia
2011/2012 Daniel Kukawka – matematyka
2010/2011 Klaudia Dobosiewicz – język polski
Conrad Thomas – język angielski
2009/2010 Edwin Bortkiewicz – język niemiecki
Martyna Ciarka – biologia
Piotr Ganicz – fizyka
Bartosz Widelski – fizyka
Michał Czernik – historia
Bartosz Widelski – chemia
Bartosz Widelski – matematyka
2008/2009 Rafał Redziak – chemia Sebastian Pawlak – historia
Iza Procek – biologia
Daniel Schubert – matematyka
Angelika Tyborska – chemia
2007/2008 Krzysztof Dyrda – chemia
Tomasz Kowalewski – chemia
Natalia Rzepecka – biologia
Monika Petri – biologia
Tobiasz Małecki – chemia
Agata Janulewicz – język polski
2006/2007 Justyna Jagódka – fizyka
Jacek Biernat – chemia
Kamil Jastrzębski – chemia
Paula Krupa – język polski
Olga Gireń – język polski
2005/2006 Agnieszka Różycka – chemia
Piotr Menciński – chemia
2004/2005 Agata Bartoszewicz- chemia
Dorota Zawadzka – biologia
Dorota Zawadzka- język polski
Gustaw Nawrocki – matematyka
2003/2004 Iga Gigoła – język polski
Gabriela Balicka – język polski
Marta Piekarz – język polski
2002/2003 Marta Dudek – język polski
Aleksandra Hajdo – biologia
Piotr Milczanowski – fizyka
Marta Płaczkowska – fizyka
Łukasz Niszczot – chemia
Sabina Żurawska – informatyka
Aleksandra Hajdo – język angielski
Sabina Żurawska – matematyka
Cezary Górzny – historia
Ewa Baraniuk – historia
Krzysztof Filipiak – historia
Aleksander Baran – chemia
Sabina Żurawska – chemia
2001/2002 Marta Dudek – fizyka Alicja Bukowska – język polski
Barbara Włodarczyk – język polski
Katarzyna Koczorowska – język polski
Renata Pulkowska – język polski
Anna Górzna – chemia
Sabina Żurawska – matematyka
2000/2001 Katarzyna Koczorowska – fizyka
Marta Piekarz – język polski

Uprawnienia laureatów i finalistów

  1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną– § 20 ust.7.
  2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku – § 39 ust. 1 i 2.
  3. Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły – § 8 ust.8.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).
pl_PLPolski