Rada Rodziców – podsumowanie

Opublikowane przez Marcin Kazimierczak w dniu

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców ustaliła składkę na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 50 zł na rok – pozostawiając ją tym samym na dotychczasowym poziomie. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na ww. fundusz do końca października 2020 r. (wpłaty należy dokonywać do skarbnika klasy bądź wychowawcy a następnie powinny zostać przekazane na konto RR).

Przypominamy, że środki te są w sposób rozsądny i racjonalny wydatkowane zgodnie z potrzebami naszej szkoły i uczniów.

W roku 2019/2020 ze środków Rady Rodziców wydatkowała blisko 5 tysięcy złotych na następujące przedsięwzięcia:

  • wyposażenie do świetlicy (m.in. stół piłkarzyki, 12 gier różnego rodzaju, szachy, tarcza dart, zestaw do gry w badmintona) – kwota zakupu 1.500 zł;
  • wentylatory (po 2 sztuki na każdą klasę szkoły podstawowej) – kwota zakupu 1.692,00;
    (w związku z brakiem wpłat na Fundusz Rady Rodziców jednej z klas wiatraki nie zostały przekazane – zostały one przeniesione do świetlicy szkolnej);
  • książeczki tylko dla jednej klasy I (w związku z brakiem wpłat na RR jedna klasa otrzymała książeczek) – 300 zł;
  • bilety dla dwóch klas II – na zakończenie roku – 600 zł;
  • książki dla klasy III – na zakończenie roku – 300 zł;
  • nagrody za osiągnięcia w nauce dla klasy V – 289,00 (z zaplanowanych 600,00 zł);
  • zakupy z wniosków nauczycieli (słodycze, materiały na dni otwarte) – 200 zł;

W roku 2020/2021 ze środków Rady Rodziców sfinansowano zakup lektur szkolnych do biblioteki na kwotę 498 zł.

Za pośrednictwem wychowawców i przewodniczących klas można składać wnioski do Rady Rodziców . Każdy wniosek zostanie poddany głosowaniu.

Jak wynika z powyższsego zestawienia Rada Rodziców w ramach środków otrzymanych od rodziców wykorzystuje wpłacone środki bardzo odpowiedzialnie, zgodnie z potrzebami dzieci. Stara się, aby każda grupa wiekowa czy klasa skorzystała z tych środków.

W związku z powyższym Rada Rodziców zwraca się o sumienne wpłaty na fundusz.

pl_PLPolski