Програмні документи

НАВЧАЛЬНО-ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА
ОСНОВНА ШКОЛА № 7 м. GORZÓW WIELKOPOLSKA
2022/2023

ВСТУП

 Виховання означає підтримку розвитку дитини до повної фізичної, емоційної, інтелектуальної, духовної та соціальної зрілості, яка має зміцнюватися та доповнюватися діяльністю у сфері профілактики дітей та підлітків.

Батьки або законні опікуни мають пріоритет у вихованні дитини. Вони насамперед формують його характер, передають досвід і формують систему цінностей. Школа виконує опорну функцію. Вчителі підтримують батьків у галузі виховання. Загальна мета виховання - всебічний особистісний розвиток учнів, їх розумових і фізичних здібностей, а також талантів.

Турбота школи про емоційний, інтелектуальний, соціальний, духовний та оздоровчий розвиток учня має підготувати їх до належного функціонування в сучасному світі.

Виховання молодої людини - невід’ємна частина роботи кожного вчителя. Завдання нашої школи - озброїти молоду людину навичками, необхідними для функціонування у світі, що розвивається, та продовження навчання. У своїй діяльності наша школа виконує дидактичну, навчальну та турботливу функцію, і, створюючи насичену навчальну пропозицію, задовольняє потреби учнів та їх батьків.

При розробці навчально-профілактичної програми школи було враховано наступне:

 • Попередній досвід роботи в школі.
 • Коментарі батьків, учнів та вчителів про основні проблеми догляду, навчання та профілактики в школі та навколишньому середовищі.
 • Результати оцінювання освітньої та захисної ситуації, загрози, що виникають у школі та навколишньому середовищі.
 • Основні напрями реалізації національної освітньої політики у 2019/2020 навчальному році.
 • Концепція роботи школи.

Метою навчально-профілактичної програми є створення школи, в якій:

 • Існує приємна, доброзичлива та доброзичлива атмосфера, заснована на високій особистісній культурі, взаємоповазі та прийнятті, якій не вистачає агресії, насильства та дискримінації.
 • Ми ініціюємо та беремо активну участь у житті місцевої громади, враховуючи здоров’я та профілактику наркоманії в нашій діяльності.
 • Ми виховуємо в учнів цінності та патріотичне ставлення.
 • Вчителі прищеплюють належні соціальні норми та забезпечують їх дотримання.
 • Студенти отримують інформацію про загрози та способи боротьби з ними.
 • Студенти набувають знань та навичок, всебічно розвивають свої інтереси, що готують їх до подальшої освіти.
 • Вчителі завдяки своїй діяльності вчать молоду людину, як працювати на навколишнє середовище, формують ставлення до відкритості, творчості та самовідданості.
 • Батьки відповідають за побудову системи цінностей у своїх дітей, підтримують вчителів, беруть участь у прийнятті рішень та вирішенні проблем.

освіту є підтримка дитини в розвитку до повної фізичної, емоційної, інтелектуальної, духовної та соціальної зрілості, яка повинна бути зміцнена та доповнена діяльністю у сфері профілактики проблем дітей та підлітків.

профілактика це комплексне втручання, що компенсує недоліки в освіті, яке охоплює три напрямки діяльності паралельно:

 • Допомога підопічному у вирішенні труднощів, що загрожують його правильному розвитку та здоровому життю (тобто витримка стійкості та конструктивної винахідливості).
 •  Обмеження та усунення факторів ризику, які порушують правильний розвиток і порушують здоровий спосіб життя.
 • Ініціювання та посилення захисних факторів, які сприяють правильному розвитку та уможливлюють здоровий спосіб життя.

Початкова школа № 7 реалізує навчально-профілактичну програму, включаючи:               

 • навчальний зміст та заходи, орієнтовані на студентів,
 • профілактичний зміст та заходи, пристосовані до потреб розвитку учнів, підготовлені на основі діагностики потреб та проблем, що виникають у певній шкільній громаді, адресовані учням, вчителям та батькам.

Місія школи:

У нашій школі ми прагнемо виховати учня, який усвідомлює, що він є членом людської спільноти. Ми виховуємо відповідального студента, який має знання та вміння, необхідні для подальшого функціонування в сучасному світі. Студент, який поважає сім’ю та її традиції, дбає про їх здоров'я, природне середовище, про збереження їх національної ідентичності та про піклування про історію та культуру світу, в якому вони живуть. Не стає залежним. Ми навчаємо любити, поважати та жити культурою та традиціями польської нації. У той же час ми виховуємо повагу до інших націй та навчаємо відкритості до світу.

Школа забезпечує кожному учню, наскільки це можливо, безпечні та оптимальні умови для всебічного розвитку. Колектив школи – це команда творчих педагогів, які постійно підвищують свою кваліфікацію та професійну майстерність. Школа співпрацює з батьками на всіх рівнях, створюючи активну команду, яка шукає спільні рішення, спрямовані на благополуччя дітей. Школа відкрита до місцевого середовища та співпраці з місцевими урядовими структурами та іншими організаціями, що займаються освітою та соціальною допомогою.

Загальні цілі:

 • Освіта для життя в сім'ї та в суспільстві.
 • Створення власної особистості та готовності до самореалізації.
 • Спілкування та співпраця з іншими.
 • Виховання сімейних традицій, власної країни та регіону та вивчення звичаїв інших народів.
 • Формування екологічної обізнаності та здорового способу життя.
 • Поширення знань про безпеку та формування правильного ставлення до загроз, у тому числі щодо стимуляторів, психоактивних речовин, використання інформаційних та комунікаційних технологій та надзвичайних ситуацій.

  Операційні цілі:

 • Формування почуття національної ідентичності, приналежності до шкільної громади, місцевих та регіональних, усвідомлення своїх прав та обов'язків.
 • Ознайомити учнів із загрозами безпеці та здоров’ю та навчити їх правильно реагувати на ці загрози.
 • Формування звичок культурної поведінки, ефективної співпраці, спілкування з однолітками та дорослими. Реалізація життя в шкільній громаді та в групі однолітків. Формування ставлення, дотримання соціальних норм та виховання до цінностей.
 • Формування належних гігієнічних та гігієнічних звичок, можливість вибору поведінки, що захищає власне та чуже здоров'я, пропагуючи екологічний спосіб життя. Мотивація до здорового способу життя.
 • Підтримка, наскільки доступні ресурси, всебічний і гармонійний розвиток студента з урахуванням його індивідуальної ситуації.
 • Забезпечення йому фізичної, розумової та емоційної безпеки.
 • Підтримка учня у процесі набуття знань, умінь, поглядів та звичок, які забезпечують його підготовку до раціонального та гідного життя та продовження навчання на пізньому етапі.

Завдання навчально-профілактичної програми школи:

 • Ефективне спілкування польською та іноземною мовами, включаючи виступ перед аудиторією.
 • Ефективне спілкування в різних ситуаціях, представлення власної позиції з урахуванням досвіду та поглядів інших людей;
 • Пошук, упорядкування, критичний аналіз і використання інформації з різних джерел.
 • Готовність до творчої та наукової діяльності студентів та цікавість до навколишнього світу.
 • Творче вирішення завдань у різних галузях із усвідомленим використанням методів та інструментів, отриманих з інформатики.
 • Вирішення проблем, також з використанням методів посередництва.
 • Робота в команді та соціальна активність.
 • Активна участь у культурному житті школи, місцевому середовищі та країні.

Процес виховання до цінностей передбачає наступні етапи з боку вчителя:

 • Вихователь пізнає спектр бажаних та реалізованих цінностей учнів.
 • Допомога учням дізнатися про цінності та формувати вміння проникати до сутності цінностей, їх значення в житті людини та в оцінці речей та явищ в аксіологічному аспекті.
 • Допомога учням у сприйнятті світу цінностей.
 • Мотивація прийомних дітей до вільного вибору правильних цінностей.
 • Допомога учням у усвідомленні цінностей та побудові належних ієрархічних структур.
 • Підтримка прийомних дітей у здійсненні самооцінки в аспекті реалізованих цінностей.
 • Надихаючи учнів анімувати діяльність у соціальному середовищі, щоб побудувати світ цінностей у все ширших соціальних колах.
 • Підтримка прийомних дітей в анімаційних заходах та їх оцінці.

Силует випускника школи

Наша мета - створити такі умови для того, щоб студент покинув школу:

 • Він був добре підготовлений до подальшого навчального шляху і готовий взяти на себе відповідальність за своє майбутнє.
 • Він виявив прихильність до суспільного життя і розвивав свої таланти на благо інших.
 • Він діяв відповідно до загальнолюдських етичних цінностей, усвідомлюючи свої сильні та слабкі сторони.
 • Він мав можливість робити власний вибір, він дотримувався соціальних норм та принципів, поважав його гідність та гідність інших.
 • Йому було комфортно у своєму оточенні: місті, Польщі, Європі.
 • Він був чутливий до краси природи і відчував відповідальність за стан природного середовища.
 • Він вільно використовував сучасні ІТ та інформаційні засоби.
 • Він розмовляв іноземними мовами і був готовий жити в інтегрованій Європі та світі.

Учасники навчально-профілактичної програми школи

Усі учасники програми несуть відповідальність за всебічний розвиток особистості студента.

Завдання управління школою:

 •  Підтримка вчителів, які вдосконалюють свою особистість та професійно.
 • Виховання взаємоповаги та партнерства між викладачами та студентами.
 • Формування позитивних стосунків у студентському середовищі.
 •  Мотивація учнів до активної участі у навчально-профілактичних заходах та підтримка ініціатив у цій галузі у шкільному середовищі з їх повноваженнями.

Завдання батьків учнів:

 •  співпраця зі школою у галузі навчально-профілактичної діяльності,
 • брати активну участь у шкільному житті,
 • співпрацювати в організації шкільних заходів та урочистостей,
 • підтримувати керівництво, вихователя, вихователів та вчителів у їх діяльності,
 • вони надають знання, досвід та допомогу,
 • подбати про правильний спосіб проведення вільного часу дітьми,
 • систематично звертатися до вихователя,
 • брати активну участь у вирішенні виникаючих проблем, що стосуються їх дитини,
 • добровільне залучення до навчальних та профілактичних заходів, запропонованих школою,

Батьки мають право на повний доступ до формальної системи освіти для своїх дітей з урахуванням їхніх потреб, здібностей і досягнень. Батьки зобов’язані бути залученими як партнери до навчання своїх дітей у школі. Вони мають право на виховання відповідно до власних релігійних і моральних переконань, якщо вони не суперечать правам дитини. Знають і сприймають виховно-профілактичну програму школи. Вони є його співавторами. Вони підтримують дитину у всіх її заняттях і створюють їй відчуття безпеки.

Завдання класного керівника:

 • Дбає про почуття захищеності та сприйняття студентом у класі.
 • Він підтримує розвиток та незалежність студентів.
 • Координує навчально-профілактичну роботу в класному колективі.
 • Визнає сімейну та особисту ситуацію студента.
 • Він вживає заходів у випадках насильства над ним, нехтування турботою, виявлених залежностей.
 • Я звертаюся за психолого-педагогічною допомогою до учнів з особливими освітніми потребами.
 • Інформує батьків про запропоновані форми психолого-педагогічної допомоги.
 • Інтегрує та очолює колектив класу.
 • Використовує потенціал групи для підтримки своїх членів, оцінює поведінку учнів.
 • Здійснює самооцінку прогресу поведінки, здійснює контроль за виконанням відвідування школи.
 • Популяризує досягнення класу та окремих учнів.
 • Це надихає на командну роботу в класі, призначає команди для класу, школи та навколишнього середовища командам та спільно оцінює їх виконання.
 • Взаємодіє з вчителями, які викладають у класі.
 • Працює з батьками; залучає батьків до програмно-організаційних питань заняття.
 • Він працює з керівництвом школи, вчителем, психологом та медсестрою.
 • Він співпрацює з установами, що працюють у справах дитини, поліцією, психолого-педагогічним консультативним центром, сімейними судами.

Завдання вчителя:

 • Відповідає за життя, здоров'я та безпеку дітей під час перебування в школі, під час шкільних екскурсій та походів.
 • Він надає допомогу в подоланні шкільних невдач на основі виявлених потреб учнів, інформує про потреби, пов'язані з проблемами навчання, про проявлені здібності.
 • Він підтримує своїм ставленням і педагогічною діяльністю психофізичний розвиток учнів, їх здібності та інтереси.
 • Надихає студентів на творчий пошук, активність та самостійність.
 • Виховує та виховує дітей у дусі патріотизму.
 • Відповідає на нетерпимість, дискримінацію та іншу негативну поведінку.
 • Він спільно створює атмосферу доброти і розуміння, поважає його знання, компетентність та ставлення.
 • У процесі навчально-виховної роботи вона реалізує зміст та завдання навчально-профілактичної програми школи.

Завдання студентів та студентського самоврядування:

 • Вони відповідають положенням, що містяться в Статуті школи та чинних правилах.
 • Вони спільно організовують шкільні заходи та заходи.
 • Вони знають і дотримуються стандартів поведінки членів шкільної громади.
 • Вони приймають інших студентів і поважають їх права.
 • Вони роблять внесок у шкільну громаду та використовують своє право на самоврядування.
 • Вони керують своїм розвитком і стають все більш незалежними.
 • Вони ведуть здоровий спосіб життя та дбають про своє оточення.
 • Вони поважають культуру, мову та національну традицію.

Завантажте програму профілактичної та освітньої програми SP-7 на 2019/2010 (документ у форматі Word).

ukУкраїнська